Місія школи: Виховання та навчання доброго християнина, успішного та чесного громадянина.

Обов'язкова програма

Наша школа здійснює навчально-виховну діяльність згідно типових  навчальних планів, розроблених  і затверджених  Міністерством освіти і науки України.

Цікавий і ефективний процес навчання для наших дітей забезпечують сучасні інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ), які впроваджує молодий і професійний педагогічний колектив.

Навчання максимально наближене до реального життя. Так діти краще соціалізуються  і адаптуються у сучасному світі.

Ми створюємо умови, за яких учні навчаються самостійно і критично мислити, опрацьовувати та збирати інформацію, розвиватися самостійно.

Завдання школи  –  стимулювати і розвивати в дитині прагнення пізнавати світ. Тому навчання і виховання розраховане на розкриття індивідуальних особливостей кожної дитини.

Крім різних форм навчальних обов'язкових уроків, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, які передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх та духовних інтересів учнів, на розвиток творчих здібностей та обдарувань.

Крім цього, в нашій школі обов'язкове вивчення двох іноземних мов - англійської (з 1-го класу) та італійської (з 3-го класу).

 Напрямки реалізації

Згідно з  чинним законодавством організовано освітній процес відповідно до рівнів типових освітніх програм трьох ступенів навчання:

 І ступінь – початкова освіта тривалістю чотири роки;

 ІІ ступінь – базова середня освіта тривалістю п’ять років;

 ІІІ ступінь – профільна середня освіта тривалістю три роки.

При реалізації освітньої програми забезпечено:

 • логічну послідовність вивчення предметів, що розкривається у відповідних навчальних програмах;
 • основними формами є різні типи уроку: формування компетентностей; розвиток компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок. Також рекомендованими формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемні уроки, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо;
 • використання в освітньому процесі сучасних інноваційних технологій, систем (методик) навчання;
 • науково-дослідницьку діяльність, участь у проектах;
 • роботу з обдарованими дітьми;
 • навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 Нормативно-правове забезпечення:

 • Державний стандарт початкової освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року №87;
 • Державний стандарт початкової загальної освіти, затвердженого Постановою кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року
 • № 462;
 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений Постановою кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392;
 • Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року №6;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407;
 • Типова освітня програма розроблена під керівництвом О.Я.Савченко 1-2 клас, затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 21.03.2018 року №268;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405;
 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 406

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

1. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством і науки України із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

        У 2019-2020 навчальному році  навчальний план україно-італійської ЗОШ «Всесвіт» сформований у відповідності до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 року № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

        Робочі навчальні плани школи І ступеня:

1-2 класи початкової школи – за типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленої  під керівництвом О.Я.Савченко,  наказ МОН України від 21.03.2018 р. № 268

3-4 класипочаткової школи - за Типовими навчальними програмами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 407,  таблиця № 1.

         Робочі навчальні плани школи П ступеня:

5-9-х класів – за Типовими навчальними програмами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», таблиця № 10.

            З метою дотримання статті 12 розділу ІІ  Закону України «Про освіту»,  п.3.11.Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 27.03.2001 року  № 159, на виконання статей 15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту», вимогнаказу МОН України від 21.03.2018 р. № 268 «Про затвердження типових освітніх  та навчальних програм  для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»,    наказу Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», наказу Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» розглянуто варіанти навчального плану та розподіл годин варіативної складової навчального плану на засіданні педагогічної ради закладу та ради загальноосвітнього навчального закладу.

        Робочий план навчального закладу затверджується засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.

 1. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 2 вересня по 21 грудня 2019 року (15 робочих тижнів, 1 робочий день), ІІ семестр – з 9 січня по 29 травня 2020 року(18 робочих тижнів)33 робочих тижні та 1 робочий день.

      Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації, яка проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602; та згідно з переліком предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової та основної школи, форм та термінів проведення, які будуть затверджені додатково Міністерством освіти і науки України. 

Проведення навчальних екскурсій у 1-4 класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8 класах відбувається протягом навчального року. 

Вручення документів про освіту для випускників 9 класу проводиться 12 червня 2020 року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні з 26 жовтня по 3 листопада 2019 року (9 календарних днів), зимові з 22 грудня 2019 року по 8 січня 2020 року (18 календарних днів), весняні з 05 березня по 09 березня 2020 року (5 календарних днів), пасхальні з 10 квітня по 20 квітня 2020 року (11 календарних днів). За рік 43 календарні дні канікул.

 1. За погодженням з відповідними структурними підрозділами міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року становить не менше як 30 календарних днів.

      Тривалість уроків становить: у перших класах – 35 хвилин; у 2-4 класах –  40 хвилин; у 5-9 класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

 • Граничну наповнюваність класів та мінімальну наповнюваність  груп для факультативних занять, засновником дозволено зменшити до 5 учнів.
 • Варіативну складову робочого навчального плану закладу з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрового забезпечення, угодою із засновником школи визначено: вивчення  італійської мови в обсязі 2 години на тиждень з 3 по 4 клас включно; в початковій школі у 1 класах – індивідуальні заняття  1 година на тиждень;  у 2 класі – індивідуальні заняття та консультації 1 година на тиждень.  В основній школі організовано індивідуальні заняття  у 5 класі 1 година та англійська мова – 0,5 години на тиждень, у 6 класі – 1,5 години англійська мова, у 7 класі –  2 години (українська мова – 1 година, англійська мова – 1 година);  у 8 класі – 2,5 години (українська мова – 1 година, англійська мова – 1,5 години,); у 9 класі – 2 години (українська мова – 1 година, англійська мова – 1 година).  У 5-8 класах вивчається християнська етика по 1 годині на тиждень.
 • Предмети та курси за вибором визначено відповідно до рішення педагогічної ради закладу у межах гранично допустимого навчального навантаження на підставі заяв батьків учнів та рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення.

 

За посиланням ви можете ознайомитися з освітньою програмою, у відповідності до якої навчаються діти у нашій школі.

Базовий план початкової школи

Навчальний план 1-2 кл.

Навчальний план 3-4 кл.

Навчальний план 5-9 кл.

Статут школи 06.02.2020


 БУЛІНГ

булiнг_як_явище

нормативно_правова_база

Лист_453

_подання_та_розгляду_заяв_про_випадки_булiнгу

номери_гарячих_лiнiй


 ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ:

doc 1

doc 2


 ПІДРУЧНИКИ для 3-го КЛ.

Створення заявки на підручники 3 клас (2019-2020)-1 (KYRS 03.03.2020 13.13.58)

витяг з протоколу 3 кл.


 ПІДРУЧНИКИ для 7-го КЛ.

створення заявки на підручники 7 кл.

витяг з протоколу 7 кл.

uk facebook instagram YouTube
Ми розширюємося! І відкриваємо набір дітей у нашу школу з 1-го по 10-й клас. Приєднуйтеся до нашої шкільної родини.