Місія школи: Виховання та навчання доброго християнина, успішного та чесного громадянина.

Обов'язкова програма

Наша школа здійснює навчально-виховну діяльність згідно типових  навчальних планів, розроблених  і затверджених  Міністерством освіти і науки України.

Цікавий і ефективний процес навчання для наших дітей забезпечують сучасні інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ), які впроваджує молодий і професійний педагогічний колектив.

Навчання максимально наближене до реального життя. Так діти краще соціалізуються  і адаптуються у сучасному світі.

Ми створюємо умови, за яких учні навчаються самостійно і критично мислити, опрацьовувати та збирати інформацію, розвиватися самостійно.

Завдання школи  –  стимулювати і розвивати в дитині прагнення пізнавати світ. Тому навчання і виховання розраховане на розкриття індивідуальних особливостей кожної дитини.

Крім різних форм навчальних обов'язкових уроків, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, які передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх та духовних інтересів учнів, на розвиток творчих здібностей та обдарувань.

Крім цього, в нашій школі обов'язкове вивчення двох іноземних мов - англійської (з 1-го класу) та італійської (з 3-го класу).

 Напрямки реалізації

Згідно з  чинним законодавством організовано освітній процес відповідно до рівнів типових освітніх програм трьох ступенів навчання:

 І ступінь – початкова освіта тривалістю чотири роки;

 ІІ ступінь – базова середня освіта тривалістю п’ять років;

 ІІІ ступінь – профільна середня освіта тривалістю три роки.

При реалізації освітньої програми забезпечено:

 • логічну послідовність вивчення предметів, що розкривається у відповідних навчальних програмах;
 • основними формами є різні типи уроку: формування компетентностей; розвиток компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок. Також рекомендованими формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемні уроки, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо;
 • використання в освітньому процесі сучасних інноваційних технологій, систем (методик) навчання;
 • науково-дослідницьку діяльність, участь у проектах;
 • роботу з обдарованими дітьми;
 • навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 Нормативно-правове забезпечення:

 • Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року №87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688)

 • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392;

 • Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року №607;

 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 407;

 • Типова освітня програма розроблена під керівництвом О.Я.Савченко 1-2 клас, затверджена наказом Міністерством освіти і науки України від 21.03.2018 року №268;

 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405;

 • Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 408, в редакції освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»

   

   

 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

       Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є річний навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством і науки України із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

        У 2021-2022  навчальному році  навчальний план Загальноосвітньої  Салезіянської школи  „Всесвіт”  сформований у відповідності до вимог

-  наказу Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,  --- наказу  Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273 « Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти» ,

- наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 405 „Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня”,

- наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 408, в редакції наказу МОН України від 28.11.20219 № 1493  «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня».

 •  

  Річні навчальні плани школи І ступеня:

  1-2 класи початкової школи – за типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленої  під керівництвом О.Я.Савченко,  наказ МОН України від

  08.10.2019  року № 1272;

  3-4 класи початкової школи – за типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленої  під керівництвом О.Я.Савченко,  наказ МОН України від

  08.10.2019 р. № 1273

  Річні навчальні плани школи П ступеня:

  5-х класів – за Типовими навчальними програмами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 405 „Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня”, таблиця № 1.

   

  6-9-х класів – за Типовими навчальними програмами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 405 „Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня”, таблиця № 10.

   

  Річні навчальні плани школи ІІІ ступеня:

  10 – 11 класи – за Типовою освітньою  програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 р. № 408, в редакції наказу МОН України від 28.11.2019 № 1493  «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня», таблиця № 1.

   

              З метою дотримання статті 12 розділу ІІ  Закону України «Про освіту»,  п.3.11. Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 27.03.2001 року  № 159, на виконання статей 15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту»,   вимог наказу МОН України від 08.10.2019 р. № 1272  «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»;  наказу  Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273 « Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти» ;

  наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 405 „Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня”;

  наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. № 408, в редакції наказу МОН України від 28.11.20219 № 1493  «Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня»   розглянуто варіанти навчального плану та розподіл годин варіативної складової навчального плану на засіданні педагогічної ради закладу та ради загальноосвітнього навчального закладу.

   

         Річний план навчального закладу затверджується засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.

   

  1. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

   І семестр – з 1 вересня по 23 грудня 2021 року

   (15 робочих тижнів), 76 навчальних днів);

   І чверть: 01.09.2021-29.10.2021 (42 навчальні дні);

   осінні канікули: 30.10.2021-07.11.2021 (9 календарних днів);

   ІІ чверть: 08.11.2021 – 23.12.2021 року (34 навчальні дні);

   зимові канікули: 24.12.2021 – 09.01.2022 (17 календарних днів)

   ІІ семестр – з 10 січня 2022 року по 27 травня 2022 року

   (16 робочих тижнів, 3 робочих дні);

   ІІІ чверть: 10.01.2022 -04.03.2022 року (40 робочих днів);

   весняні канікули: 05.03.2022 – 13.03.2022 (9 календарних днів);

   ІV чверть: 14.03.2022 – 27.05.2022 року (47 робочих днів);

   Пасхальні канікули  15.04.2022 – 25.04.2022 (11 календарних днів)

         За рік 46 календарних днів канікул.

  1. За погодженням з відповідними структурними підрозділами міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року становить не менше як 30 календарних днів.

   

              Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації, яка проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602; та згідно з переліком предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової та основної школи, форм та термінів проведення, які будуть затверджені додатково Міністерством освіти і науки України. 

         Проведення навчальних екскурсій у 1-4 класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8 класах відбувається протягом навчального року. 

         Вручення документів про освіту для випускників 9 класу проводиться 12 червня 2021 року.

   

        

             Тривалість уроків становить: у перших класах - 35 хвилин; у 2 – 4 класах - 40 хвилин; у 5– 11  класах – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

            Граничну наповнюваність класів та  мінімальну наповнюваність  груп для факультативних занять, засновником дозволено зменшити до 5 учнів.

            Варіативну складову робочого навчального плану закладу з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрового забезпечення, угодою із засновником школи визначено:

            У початковій школі для групових занять - з християнської етики в обсязі 1 години на тиждень –1-2, 3-4 класи.

             В основній школі додатковий час варіативної складової визначено на предмети:

  • українська мова : у 7, 8, 9 класах - по 1 годині на тиждень;
  • англійська мова: 5 клас – 0,5 години на тиждень, у 6 класі – 1 година, у 7 класі –

  1 година, у 8 класі - 1 година, у 9 - 1 година на тиждень.

            На факультатив християнської етики у 5-8 класах по 1 годині на тиждень.

            На індивідуальні заняття  у 6 класі - 1 година, у 8 класі – 0,5 години на тиждень.

                У 10 класі  додаткові години - на профільні предмети, окремі базові предмети (українська мова – 2 години, англійська мова – 3 години, математика – 2 година, італійська мова – 2 години).

                У 11 класі  додаткові години - на профільні предмети, окремі базові предмети (українська мова – 2 години, англійська мова – 3 години, історія – 1 година, математика – 2 години, італійська мова – 2 години).

   

    Предмети та курси за вибором визначено відповідно до рішення педагогічної ради закладу (протокол № 1 від 30.08.2021) у межах гранично допустимого навчального навантаження на підставі заяв батьків учнів та рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення.

 

За посиланням ви можете ознайомитися з освітньою програмою, у відповідності до якої навчаються діти у нашій школі.

Базовий план початкової школи

Навчальний план 1-2 кл.

Навчальний план 3-4 кл.

Навчальний план 5-9 кл.

Статут школи 06.02.2020


 БУЛІНГ

булiнг_як_явище

нормативно_правова_база

Лист_453

_подання_та_розгляду_заяв_про_випадки_булiнгу

номери_гарячих_лiнiй


 ПРО ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЛЯ:

doc 1

doc 2


 ПІДРУЧНИКИ для 3-го КЛ.

Створення заявки на підручники 3 клас (2019-2020)-1 (KYRS 03.03.2020 13.13.58)

витяг з протоколу 3 кл.


 ПІДРУЧНИКИ для 7-го КЛ.

створення заявки на підручники 7 кл.

витяг з протоколу 7 кл.

uk facebook instagram YouTube
Ми розширюємося! І відкриваємо набір дітей у нашу школу з 1-го по 11-й клас. Приєднуйтеся до нашої шкільної родини.