Місія школи: Виховання та навчання доброго християнина, успішного та чесного громадянина.

Соціально-психологічна служба

Соціально-психологічна служба – це спільна діяльність психолога та соціального педагога.

 

Мета служби полягає у забезпеченні доступної та своєчасної кваліфікованої соціально-психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу та у створенні сприятливих умов для розвитку і соціалізації, психологічного комфорту і безпеки учнів.

 

Нормативно-правова база працівника соціально-психологічної служби:

 1. 1Конституція України
 2. Європейська соціальна хартія від 18 жовтня 1961 року. Прийнята Радою Європи в Турині. Вступила в силу 26 лютого 1965 року.
 3. Декларація прав дитини від 20 листопада 1959 р.
 4. Конвенція про права дитини від 02.09.1990 р.
 5. Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року.
 6. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ. (Витяг)
 7. Етичний кодекс.
 8. Положення про психологічну службу системи освіти України
 9. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів від 19.10.2001 р.
 10. Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах МОНУ.
 11. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2007р. № 1/9-488"Про недопущення проведення тренінгів, обстежень та опитувань усіх учасників навчально-виховного процесу представниками сторонніх організацій без попередньої експертизи згідно з Положенням про експертизупсихологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується внавчальних закладах Міністерства освіти і науки України".

 Основні завдання працівника психологічної служби є ПЗОШ  І-ІІІ ст. « Всесвіт»  протягом 2021 – 2022 н.р.:

 • Створення сприятливого психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;
 • Профілактика негативних явищ і пропаганда здорового способу життя;
 • соціально-психологічний супровід дітей вразливих категорій;
 • здійснення профілактико-просвітницької діяльності та пропаганди психологічних знань, підвищення рівня психологічної грамотності педагогів та батьків;
 • сприяння повноцінному розвитку особистості учнів на кожному віковому етапі, створення сприятливих умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;
 • раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами та психологічне забезпечення інклюзивної освіти;
 • психологічний супровід випускників до та під час зовнішнього незалежного оцінювання.

Основними видами діяльності психологічної служби є:

 • діагностика – психологічне обстеження учнів, педагогічних працівників, батьків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
 • корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
 • реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги учням, педагогічним працівникам, батькам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до навчання і життєдіяльності;
 • профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;
 • прогностика - розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

 

uk facebook instagram YouTube
Ми розширюємося! І відкриваємо набір дітей у нашу школу з 1-го по 10-й клас. Приєднуйтеся до нашої шкільної родини.